Phim an toàn 3M SH7

Liên hệ

Mô tả

Phim an toàn SH7 CLARL khổ 60"x100FT

 • Giảm thiểu các mối nguy hiểm từ thủy tinh vỡ do các nguyên nhân tự nhiên và con người.
 • Tăng khả năng an toàn và bảo vệ cho người và tài sản từ những mãnh vở thủy tinh bay trong gió khi có bão và động đất
 • Ngăn chặn sự cố kính vỡ vụng.
 • Tăng an toàn cá nhân bằng cách giảm thiểu kính vỡ. Giảm chói mắt.

■ Tính năng nổi bật:

 • Dòng phim bảo mật và an toàn của 3M có lớp phim đơn dày 0.1778mm, trong suốt, có lớp bao phu chống mài mòn.
  Phim an toàn 3M trong suốt, dày 7 mils, với lớp chồng mài mòn duy trì độ an toàn và bảo mật.

 • Giảm thiểu các mối nguy hiểm từ thủy tinh vỡ do các nguyên nhân tự nhiên và con người.

 • Tăng khả năng an toàn và bảo vệ cho người và tài sản từ những mãnh vở thủy tinh bay trong gió khi có bão và động đất. 

 • Ngăn chặn sự cố kính vỡ vụng.

 • Tăng an toàn cá nhân bằng cách giảm thiểu kính vỡ. Giảm chói mắt.

 • Giảm mức độ sử dụng điều hòa.

 • Bảo hành bởi nhà sản xuất.

Hỏi,đáp về sản phẩm

Sản phẩm khác